17.08.2017

HTKP145 Digitaalinen portfolio

(2 op)

Sisältö

Oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi digitaalisen portfolion avulla.

Osaamistavoittet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja hahmottaa omaa osaamistaan portfoliotyöskentelyn avulla ja hallitsee portfolion käytön oman osaamisen markkinoinnissa. Opiskelija hallitsee jonkin verkkojulkaisujärjestelmän käytön.

Opiskelumuodot

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely.

Suoritus

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, digitaalinen portfolio

Ajoitus

3. - 5. opiskeluvuosi. Kurssi soveltuu ensisijaisesti kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa oleville tai sitä pidemmällä oleville opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja aikataulut tulevat Korppiin, kun kurssi taas järjestetään.