17.08.2017

HTKP147 Posteri

(2 op)

Sisältö

Kurssilla perehdytään posterin laatimisen perusperiaatteisiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Tutustutaan posterin käyttöön erityisesti oman tutkimuksen esittelyn välineenä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee posterin suunnittelun perusperiaatteet ja osaa laatia posterin jollain grafiikkaohjelmistolla.

Opiskelumuodot

Luennot, ohjaukset ja itsenäinen työskentely.

Suoritus

Osallistuminen aloitusluennolle ja valmis posteri.

Ajoitus

3. - 5. vuosi. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaatti- tai pro gradu -tutkielmaa tekeville opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja aikataulut Korpissa.

Materiaalit Kopassa: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/posteri