17.08.2017

HTKP200 Sosiaalinen web

(5 op)

Sisältö

Web 2.0 -tekniikat ja sosiaalisen median palvelut.  Palvelujen hyödyntäminen erilaisiin tarkoituksiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median peruspiirteet ja hallitsee useita web 2.0 -työkaluja. Opiskelijalla on valmiudet uusien web 2.0 -tekniikoiden käyttöönottoon,

Opiskelumuodot

Luennot tai verkko-oppimateriaali, tehtävät ja harjoitustyö.

Katso myös kurssin yhteydessä aiemmin luotu Humanistien uratarinat -wikisivusto.

Suoritus

Osallistuminen luennoille tai itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, tehtävät ja harjoitustyö.

Ajoitus

3. - 5. opiskeluvuosi.

Ilmoittautuminen ja aikataulu tulevat Korppiin, kun kurssi seuraavan kerran järjestetään.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).