17.08.2017

HTKP315 WWW-sisällöntuotanto

(5 op)

Sisältö

Verkkosivuston suunnittelu, laatiminen ja julkaisu. XHTML- ja CSS-kielet, HTML-editorin käyttö. Kuvanmuokkauksen ja verkkosivugrafiikan perusteet. Ammatillisen verkkoportfolion laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys verkkosivujen rakentamisesta ja www-sisällöntuotannosta  ja perustiedot ammatillisen portfolion laatimisesta. Opiskelija hallitsee XHTML- ja CSS-kielten perusteet,  verkkosivueditorin käytön ja kuvien muokkauksen verkkojulkaisua varten.

Kohderyhmä ja esitiedot

Kurssilla vaaditaan tyydyttävät tietotekniset taidot ja vähintään 1 ov / 2 op alan opintoja (esim. HTKP103/HTKP100 Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan tai ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä).

Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille ja lähtee perusteista, joten tietokoneen peruskäyttötaitojen lisäksi aiempaa kokemusta esim. www-sivujen tuottamisesta ei tarvita.

Opiskelumuodot

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Suoritus

Osallistuminen kurssitapaamisiin, hyväksytysti toteutettu harjoitustyö.

Ajoitus

3. - 5. opiskeluvuosi. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin opintojen loppuvaiheessa tai maisterivaiheessa oleville.

Ilmoittautuminen ja aikataulu Korpissa