17.08.2017

HTKP319 Digitaalinen sisällöntuotanto

(2 op)

Sisältö

Perustiedot ja taidot sisällön tuottamisesta digitaalisille alustoille: digitaalisen kuvan, äänen ja videon tuottamisen, käsittelyn ja julkaisun perusteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisten digitaalisten sisältöjen tuottamiseen, käsittelyyn ja julkaisuun tarkoitettuja tekniikoita.

Opiskelumuodot

Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely.

Suoritus

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, tehtävät. Arviointi asteikolla hyväksytty–hylätty.

Ajoitus

2. - 5. opiskeluvuosi.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).