17.08.2017

HTKP316 Videotuotanto

(5 op)

Sisältö

Kurssilla perehdytään videotuotannon perusteisiin: käsikirjoittamiseen, kuvaukseen ja editointiin. Kurssin aikana toteutetaan videotuotanto ryhmässä. Samalla opiskellaan projektinhallintaa erilaisia välineitä hyödyntäen.

Kesällä 2011 videoita tuotettiin humanistisen tiedekunnan opiskelijarekrytoinnin tarpeisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa videotuotannon kokonaisuuden suunnittelusta julkaisuun. Opiskelija tuntee videotuotannon käsitteistöä ja tekniikoita. Opiskelija hallitsee projektityöskentelyn käytänteitä ja projektinhallinnan työkaluja sekä osaa arvioida kriittisesti omaa työskentelyään.

Esitiedot

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Opiskelumuodot

Luennot, harjoitukset, työskentely projektiryhmässä.

Suoritus

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, videotuotannon toteuttaminen projektiryhmässä

Ajoitus

3. - 5. opiskeluvuosi

Ilmoittautuminen ja aikataulu tulevat Korppiin, kun kurssi seuraavan kerran järjestetään.

Kurssin vastuuhenkilö on Tanja Välisalo (tanja.valisalo[a]jyu.fi).