19.03.2018

Tieto- ja viestintätekniikan opetus muualla yliopistossa

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitokset

Tiedekunnan yhteisen tarjonnan lisäksi myös laitoksilla järjestetään oman alan tutkimuksessa ja työelämässä tarpeellisten teknologioiden hallintaan liittyvää opetusta. Tarkkaile oman laitoksesi opetustarjontaa.

Informaatioteknologian tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunnan kaikkien oppiaineiden perusopinnot ovat vapaat kaikille Jyväskylän yliopiston varsinaisille opiskelijoille. Opintoja voi suorittaa myös etäkursseina verkon välityksellä. Monien kurssien verkkoaineistot ovat vapaasti käytettävissä itseopiskeluun. Hyödyllisiä kursseja ovat esimerkiksi

Lue lisää tietotekniikan vapaavalintaisista  opinnoista informaatioteknologian tiedekunnassa.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Tilastotieteen perusopinnoissa perehdytään tilastollisiin menetelmiin ja tilasto-ohjelmiin. Perusopinnoista on kaksi versiota, joista tilastotieteen metodinen opintokokonaisuus soveltuu erityisen hyvin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Suositeltavia kursseja ovat erityisesti

  • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi (myös verkkokurssina) ja
  • TILP350 SPSS-kurssi (edellyttää peruskurssin käymistä ensin).

Yliopiston kirjasto

Kirjaston järjestämä koulutus sisältää työpajoja tiedonhankintaan, viitteiden hallintaan ja eri tietokantojen hyödyntämiseen liittyen. Kirjasto järjestää myös LIB1THP Tiedonhankinnan verkkokurssia.

Työelämätarjotin

Yliopiston työelämäopintojen tarjottimelle on koottu eri tiedekuntien kursseja, jotka soveltuvat kaikille  yliopiston opiskelijoille. Mukana on myös tieto- ja viestintäteknologian kursseja.