08.08.2018

Uuden opiskelijan infopaketti

Tervetuloa opiskelemaan Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan!

Opinkivi

 Yliopiston yhteiset ohjeet opintojaan aloittavalle

Asuntohakemukset

Opiskelija-asuntoja ylipisto-opiskelijoille tarjoavat Jyväskylässä

Molemmilta instansseilta voi hakea asuntoa täyttämällä nettilomakkeen, jotka löytyvät seuraavien linkkien takaa:

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on avaimesi lukuisiin palveluihin sekä etuihin ja alennuksiin. Voit tilata kortin maksettuasi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) jäsenmaksun.

Tuutorit

Tuutorit ovat aikaisemmin aloittaneita oman pääaineesi opiskelijoita, jotka neuvovat ja opastavat sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä. Jotkut tuutorit saattavat lähestyä hyväksyttyjä ryhmänsä opiskelijoita kirjeitse elokuussa. Tuutorien yhteystiedot saat omalta pääainelaitokseltasi tai tiedekunnan kansliasta.

Sivuaineet

Kandidaatin ja maisteri tutkintoihin kuuluu pääaineopintojen lisäksi yleensä myös sivuaineopintoja. Sivuainevalintoja on hyvä miettiä jo ennen opintojen käynnistymistä. Tukea sivuaineiden valintaan saat oman pääaineesi opintojen ohjauksesta vastaavilta henkilöiltä (esim. opettajatutorit, koulutussuunnittelija). Opintojen suunnitteluun liittyvää uraohjausta antaa yliopiston työelämäpalvelut. Erilaisiin sivuainemahdollisuuksiin voit tutustua seuraavien linkkien kautta.

  • Yliopiston sivuaineportaali: Tietoa yliopiston kaikesta sivuainetarjonnasta ja sivuaineiden hakemisesta.
  • Opiskelijapalveluiden sivuaineopas: Tietoa muiden tiedekuntien tarjoamista sivuainemahdollisuuksista, Jyväskylän avoimen yliopiston ja kesäyliopiston opintotarjonnasta sekä sivuaineopinnoista muissa yliopistoissa.

Korvaavuudet

Jos sinulla on aikaisempia opintoja, kannattaa tarkistaa, voidaanko ne hyväksilukea alkavissa yliopisto-opinnoissasi. Aiempien opintojen hyväksilukemiset selvitetään lukuvuoden alussa ja syyslukukauden aikana. 

HOPS

Opintojen suunnittelun ja suorittamisen tueksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat. Sinun ei tarvitse laatia hopsiasi valmiiksi ennen yliopisto-opintojen käynnistymistä, vaan se tehdään osana syksyllä käynnistyviä pääaineopintoja. Hopsin laatimiseen saat ohjausta ja ohjeita omasta pääaineestasi sitten, kun se kohdallasi on ajankohtaista.

Käyttöluvat ja salasanat

Ne uudet opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet yliopistoon ja joilla on VISA/VISA Electron -kortti verkkopankkitunnuksineen, voivat saada yliopiston käyttöluvat ja salasanat sähköisesti jo ennen opintojen aloittamista. Toimintaohjeet lähetetään myös hyväksymiskirjeiden mukana. Ne, jotka eivät hanki tunnuksia tätä kautta, saavat ne opintojen käynnistyessä tutoreilta tai suoraan IT-palveluista. Tunnuksen saaminen edellyttää ilmoittautumisen suorittamista (ylioppilaskunnan jäsenmaksu on oltava maksettuna sekä kuitti maksusta ja ilmoittautumislomake toimitettuina tiedekuntaan).

Tieto- ja viestintätekniikan opetus

Tiedekunta järjestää uusille opiskelijoilleen heidän tarpeisiinsa räätälöityä tieto- ja viestintätekniikkaan opetusta. Kurssit antavat yliopisto-opinnoissa tarvittavia tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä perehdyttävät yliopistossa olevien tietojärjestelmien käyttöön. Lisää tietoa tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta.