07.01.2019

Erilliset todistukset ja vastaavuustodistukset

 

Todistusasioissa voit ottaa yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliaan humtdk(a)jyu.fi.