Opintokokonaisuuksien kokoaminen

Kun kaikki opetussuunnitelman mukaiset tiettyyn opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot on suoritettu, opinnot kootaan. Opintojen koonnin yhteydessä opintokokonaisuudelle lasketaan arvosana. 

Koonti tehdään sillä laitoksella, jonka opinnoista on kyse. Ohjeet koontipyynnön tekemisestä löytyvät laitosten verkkosivuilta: