02.10.2018

Tutkintojen anominen ja valmistuminen

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkintohakemukset käsitellään tiedekunnan opintokansliassa ja tutkinnot myönnetään dekaanin päätöksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkintohakemuksia käsitellään jatkuvasti. Erityisiä päivämääriä tutkinnon myöntämiselle ei ole. Tiedekuntaneuvoston kokouspäivillä ei siis ole tutkinnon myöntämiseen vaikutusta.  

 
Tutkintohakemusten käsittelyn aikataulu loppuvuodesta 2018

Joululomat ja vuodenvaihde on hyvä huomioida tutkinnonhakua ja valmistumista ajatellen.

  • Jos tavoitteenasi on valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä, tutkintoa tulee hakea viikolla 50, jotta tutkintohakemus ehditään käsitellä ja tutkinto myöntää ennen loma-aikaa.
  • Jos tavoitteenasi on valmistua lukuvuoden loppuun eli 31.12. mennessä, voit hakea tutkintoa  joulukuun aikana ja vielä viikon 50 jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 31.12.
  • Jotta tutkinto voidaan myöntää 31.12. mennessä, tulee kaikkien tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten hyväksymispäivämäärä olla viimeistään 31.12.
  • Jos haet tutkintoa joulukuun lopulla (vkot 51-52), tulet saamaan tutkintotodistuspaperin käsiisi vasta tammikuun puolella, mutta kuitenkin niin, että jos kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on kirjattu rekisteriin joulukuun päivämäärällä, tutkintosi voidaan myöntää joulukuun päiväyksellä.
  • Jos opintoaikasi päättyy lukuvuoden lopussa eli 31.12.2018 ja kaikki opintosi valmistuvat 31.12.2018 mennessä, hae myös tutkintoa viimeistään 31.12.2018.
  • Jos opintoaikasi päättyy lukuvuoden lopussa eli 31.12.2018, mutta et ehdi saada opintojasi valmiiksi joulukuun loppuun mennessä, hae lisäaikaa eli opintoajan pidennystä opintojesi loppuun saattamiseksi. 
  • Tutkintoa haettaessa on oltava kirjoilla ja läsnäolevaksi ilmoittautuneena yliopistossa. Jos esimerkiksi gradusi tai jonkin muun tutkintoon vaadittavan opintosuorituksen hyväksyminen menee tammikuulle ja näin myös tutkinnon saaminen on mahdollista vasta kevätlukukaudella, huolehdi, että olet ilmoittautunut myös kevätlukukaudelle läsnäolevaksi ja sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus. 

Tutkinto voidaan myöntää ja päivätä aikaisintaan sille päivämäärälle, jolloin tutkintoa on haettu edellyttäen, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin. 

Tutkinnon hakeminen
 
Opintokokonaisuuksien koonnit

Huolehdi, että sinulla on rekisterissä valmiit opintokokonaisuudet koottuina eli esimerkiksi perusopintojen kokonaisuus on rekisteriin kirjattu siten, että rekisterissä näkyy kokonaisuuden arvostelu ja suorituspäivämäärä. Pääsääntöisesti opintoja kokoavat koulutussuunnittelijat, ja tarkemmat ohjeet koontipyyntöjen tekemiseen löytyvät laitosten verkkosivuilta.

Keskeneräiset opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot

Jos sinulla on jostakin aineesta keskeneräinen opintokokonaisuus, mutta vähintään 20 opintopistettä perus-, aine- tai syventäviä opintoja, voidaan se mainita tutkintotodistuksen sivuaineet-kohdassa. Korpin tutkintolomakkeeseen tällaiset kokoamattomat opinnot ja yksittäiset opintojaksot merkitään kohtaan muut opinnot. Vajaan ja keskeneräisen opintokokonaisuuden voi vielä tutkinnonsuorittamisen jälkeen tehdä valmiiksi, opinnot voidaan koota ja kokonaisuus lisätä uuteen tutkintoon sivuaineeksi, mutta opintojakson opintopisteet voi hyödyntää vain yhteen tutkintoon.

Ulkomaiset opinnot

Mikäli olet opiskellut ulkomailla ja saanut opintoja korvatuksi tai hyväksiluettua, voidaan ulkomaisista opinnoista lisätä maininta tutkintotodistukseesi. Korpin tutkintolomakkeen kansainväliset opinnot -kohtaan kirjoitetaan tällöin, missä yliopistossa olit vaihdossa sekä vaihdossaoloaika lukukauden tai -vuoden tarkkuudella. Mikäli olet suorittanut opintoja ulkomailla siten, että sinulle on kirjattu rekisteriin niistä vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, voidaan nämä opinnot mainita tutkintotodistuksessasi sivuaineiden kohdalla. Pääsääntöisesti ulkomailla suoritetut opinnot eivät kuitenkaan korvaa tutkintoon vaadittavaa sivuainetta. 

Tutkintohakemuksen käsittelyn aikataulu

Tutkintotodistuksen saamiseen menee noin kaksi viikkoa anomuksen jättämispäivästä. Ruuhka-aikoina touko-kesäkuussa ja vuodenvaihteessa käsittelyaika voi olla hieman pidempi. Mikäli haluat saada tutkintotodistuksen tietyn lukukauden aikana, tutkintoa olisi hyvä hakea viimeistään muutamaa viikkoa ennen lukukauden vaihtumista. Mikäli taas riittää, että valmistumispäivä on tietyn lukukauden puolella, tutkintohakemus tulee jättää kyseisen lukukauden viimeisenä arkipäivänä.

Valmistuminen ja opintotuki

Huomaa, että kun valmistut maisteriksi, on valmistumispäivämäärällä merkitystä opintotuen kannalta. Jos valmistut kuun 18. päivänä tai myöhemmin, olet oikeutettu kyseisen kuun opintotukeen. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen ja jos summa on ehditty jo maksaa, joudut palauttamaan sen. Lisää tietoa valmistumisen vaikutuksesta opintotukeen saat Kelan verkkosivuilta.

Publiikki valmistuneille

Tiedekunta järjestää vuosittain publiikin lukuvuoden aikana valmistuneille maistereille, lisensiaateille ja tohtoreille.