Henkilöstö

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Dekaanit, laitosten johtajat ja päälliköt

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Dekaanit

Päälliköt

Pöyhönen, Maija

Opintoasiainpäällikkö - tutkinto-, opinto- ja opiskelijavalinta-asiat

Laitosten johtajat ja varajohtajat

Historian ja etnologian laitos

 • Johtaja Jari Ojala
 • Varajohtaja Heli Valtonen
 • Pedagoginen johtaja Piia Einonen

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

 • Johtaja Anne Pitkänen-Huhta
 • Varajohtajat Kirsi Pakkanen-Kilpiä, Sari Pietikäinen ja Marko Siitonen

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

 • Johtaja Heikki Hanka
 • Varajohtajat Riitta Rautio ja Raine Koskimaa
 • Pedagoginen johtaja Riitta Rautio

Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 • Johtaja Mika Ojakangas
 • Varajohtajat Tiina Silvasti ja Markku Lonkila
 • Pedagoginen johtaja Olli-Pekka Moisio

Hakuehtoihin sopivia tuloksia ei löytynyt.

Henkilöstöasiat

Talousasiat

Julin, Satu

Osastosihteeri - hankeasiat, Departmental Secretary

Opintoasiat

Koko tiedekunnan opintoasiat

Kujala, Salla

Amanuenssi - opintoasiat, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Virtanen, Riitta

Osastosihteeri - opintoasiat. yfi:n opetusohjelmat ja opetuksien tilavaraukset

Laitosten opintoasiat

Kiuru, Elina

Amanuenssi - musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Teppo, Juha

Amanuenssi - musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Valkonen, Arja

Opintosihteeri - yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos