15.03.2017

Dekaanit, laitosjohtajat ja henkilöstö humanistis-yhteiskunnallisessa tiedekunnassa

De­kaa­nit


Luukka Minna-Riitta, dekaani

Kuronen Marjo, varadekaani

Stark Laura, varadekaani

Päälliköt


Sokka Riitta, hallintopäällikkö

Pöyhönen Maija, opintoasiainpäällikkö

Lai­tos­ten joh­ta­jat ja va­ra­joh­ta­jat

Historian ja etnologian laitos
 
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 

Opintoasiat

Koko tiedekunnan opintoasiat
Laitosten opintoasiat

 

Henkilöstöasiat

 

Talousasiat