27.04.2017

Dekaanit, laitosjohtajat ja henkilöstö Humanistis-yhteiskunnallisessa tiedekunnassa