Opintoasiat

Koko tiedekunnan opintoasiat

Kujala, Salla

Suunnittelija - opintoasiat, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Laitosten opintoasiat

Joutsen, Terho

Koulutussuunnittelija - Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kiuru, Elina

Koulutussuunnittelija - musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Teppo, Juha

Koulutussuunnittelija - musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos