15.03.2018

Profiloituminen

Reclas.jpg

 

 

 

Jyväskylän yliopiston soveltava kielentutkimus on Suomessa ainutlaatuinen ja vahva tutkimuskeskittymä. Soveltava kielentutkimus tarkastelee kieltä osana yhteisöjen toimintaa rakenteiden ja kieliopin sijaan. Soveltava kielentutkimus vastaa moniin käytännön kysymyksiin, kuten osallisuuteen yhteiskunnassa, epätasa-arvoisen koulutuksen ongelmiin ja erilaisiin oppimisen haasteisiin monikielisessä ympäristössä.

Applied Language Studies for the Changing Society -profilointialue sai Suomen Akatemialta rahoituksen vuosille 2016–2020. Alueelle on muodostettu tutkijakollegium Research Collegium for Language in Changing Society (ReCLaS).

Profilointialueen vetäjinä toimivat Tarja Nikula-Jäntti ja Anne Pitkänen-Huhta.

 

Crises.jpg

 

 

 

Jyväskylän yliopiston monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimus yhdistää humanististen ja yhteiskuntatieteiden empiiriset ja metodiset vahvuudet monitieteiseksi kriisien, jatkuvuuksien ja muutoksien tutkimukseksi.

Tutkimus tuo lisävaloa siihen, miten kriisit syntyvät, miten niitä pyritään ennakoimaan, hallitsemaan ja ratkaisemaan ja miten yhteisöt ja yksilöt toimivat kriiseissä. Alueen erityispiirteenä on lisäksi merkityskamppailujen ja vallan legitimaatiopyrkimysten tutkimus: milloin, miksi ja kenen toimesta tietty tapahtumakulku määritellään kriisiksi.

Crises Redefined: Historical Continuity and Societal Change (CRISES) sai Suomen Akatemian profilointirahoituksen vuosille 2017–2021.

Profilointialueen vetäjinä toimivat Tuuli Lähdesmäki, Mika Ojakangas ja Jari Ojala.