03.10.2016

Ajankohtaisuus

Monet ajankohtaiset kriisit ja yhteiskunnalliset ilmiöt asettavat eurooppalaisille demokratioille vakavan haasteen. Monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus on yliopiston nousevia aloja, ja sen tarkoituksena on vastata näihin globaaleihin, mutta usein paikallisesti ilmeneviin, haasteisiin.

Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tarkastellaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan muodostumista pitkällä aikavälillä rakenteiden, vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja identiteettien näkökulmista.

Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat ovat lisänneet myös akatemiatutkija Jari Kaukuan tutkimusaiheen, islamilaisen filosofian, ajankohtaisuutta. Hänen tutkimuksensa avaa islamilaista ajattelua historian valossa. Kaukua sai tutkimukselleen Euroopan tutkimusneuvoston ERC Consolidator Grant -rahoituksen.