06.04.2017

Meillä tutkitaan

Kansainvälisesti korkeatasoista, yhteiskunnallisesti merkityksellistä, eettisesti kestävää

Tiedekunnassamme tehtävää tutkimusta yhdistää inhimillisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu ja tulkitseminen erilaisissa asiayhteyksissä. Kansainvälisesti korkeatasoisella tutkimuksella vastaamme sekä inhimillisiin että yhteiskunnallisiin kysymyksiin.