19.06.2017

Haku Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun 1. - 31.8.2017

Haku Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun eli jatko-opinto-oikeuden haku käynnistyy 1. elokuuta 2017 ja päättyy 31. elokuuta 2017.

Jatko-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä, hakemuksesta ja siihen liitettävistä dokumenteista sekä hakuprosessista saa lisätietoa osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/jatko-opinto-oikeudenhakijanopas

Hakemus liitteineen lähetetään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakemuksen tulee olla toimitettu torstaihin elokuun 31. päivään klo 16.15 mennessä. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse eikä faksilla.

Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/lomakkeet

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksesta saa lisätietoa osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Huomaa, että:

  • jatko-opinto-oikeus ei automaattisesti tarkoita esimerkiksi rahoituksen tai työpisteen saamista.
  • yliopistolain mukaan ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä: Hän
    • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
    • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
    • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Tiedustelut: Opintopäällikkö Maija Pöyhönen, puh. 040 805 3076, maija.t.poyhonen (at) jyu.fi.