24.07.2018

Haku Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun 1.-31.8.2018

Haku Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun eli jatko-opinto-oikeuden haku käynnistyy 1. elokuuta 2018 ja päättyy 31. elokuuta 2018 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jatko-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä, hakemuksesta ja siihen liitettävistä dokumenteista sekä hakuprosessista saa lisätietoa osoitteesta https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/tohtoriksi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan täydennykset edellä mainittuihin ohjeisiin löytyvät sivulta https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/jatko-opinto-oikeudenhakijanopas.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksesta saa lisätietoa osoitteesta https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tohtorikoulutus.

Huomaa, että:

  • jatko-opinto-oikeus ei automaattisesti tarkoita esimerkiksi rahoituksen tai työpisteen saamista.
  • yliopistolain mukaan ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä: Hän
    • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
    • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
    • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.