30.03.2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma (JOPS) 1.4.2017-31.7.2020

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.3.2017 jatko-opintojen opetussuunnitelman ajalle 1.4.2017-31.7.2020. Opetussuunnitelma koskee kaikkia tiedekunnan tohtoriohjelmia. 1.4.2017 jälkeen hyväksytyt uudet jatko-opiskelijat aloittavat jatko-opintonsa tämän jatko-opetussuunnitelman mukaisesti. 

Rehtorin päätös opetussuunnitelmien yliopistotasoisista siirtymäsäännöistä kaudella 2017‐2020 (https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/siirtymasaannot) koskee myös tohtorikoulutusta.

Ennen 1.4.2017 hyväksytyt jatko-opiskelijat, joilla on humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaan tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaan hyväksytty jatko-opintosuunnitelma, voivat suorittaa tohtorin tutkintonsa sen mukaisesti pääainepohjaisena koulutuksena siirtymäkauden ajan TAI halutessaan siirtyä uuteen jatko-opetussuunnitelmaan (jolloin hänen tulee laatia uusi jatko-opintosuunnitelma). Tämä tarkoittaa samalla myös tohtorin tutkinnon suorittamista tutkinto-ohjelmapohjaisena koulutuksena. 

Siirtymäkausi kestää 31.7.2020 saakka.

Uuteen jatko-opetussuunnitelmaan ja tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtymisen käytännöistä tiedotetaan tarkemmin mahdollisimman pian.