24.04.2018

Jatko-opintojen opetustarjonta

kaide

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetusohjelma

HUOM:

 • yhdessä ohjaajien kanssa laadittu jatko-opintosuunnitelma toimii kursseille ja koulutuksiin osallistumisen ohjenuorana
 • tiedekunnan jatko-opetusohjelmaa täydennetään ja päivitetään ajoittain
 • Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sivuilla kerrotaan usein muiden yksiköiden järjestämistä ajankohtaisista koulutuksista sekä listataan yleisten valmiustaitojen opintoja ja niiden tarjoajia. Huomaa kuitenkin, että kaikista koulutuksista ei aina ilmoiteta tutkijakoulun sivuilla, joten kannattaa seurata aktiivisesti alla listattujen toimijoiden omia sivuja. 

 

Opetustarjonta lukuvuonna 2017-2018:

Infotilaisuus uusille tohtorikoulutettaville ma 30.10.2017 klo 9-16

 • päivän aikana käydään läpi jatko-opintoihin liittyviä ohjeistuksia, käytäntöjä sekä yleensäkin jatko-opintojen suunnittelua. Tilaisuus on tarkoitettu etenkin jatko-opintojensa alussa oleville tohtorikoulutettaville, mutta pidemmälle ehtineet ovat tervetulleita päivittämään tietojaan.
 • HUOM: tilaisuus sisältyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman HYTJ1000 Tohtoriseminaari -suoritukseen. Osallistumalla tilaisuuteen tohtorikoulutettavat saavat suoritetuksi jatko-opintojen käytäntöihin liittyvät osaamistavoitteet tohtoriseminaarista. Jos et pääse tilaisuuteen, kysy tohtoriseminaarisi vetäjältä korvaavaa suoritustapaa.
 • Jos saat valmiiksi tohtorin tutkintosi ennen 31.7.2020 vanhan humanistisen tiedekunnan jatko-opintosuunnitelman mukaisesti ja sinun täytyy suorittaa pakollinen opintojakso HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin 2 op, kysy suorituksen tekemisestä lisätietoja suunnittelija Heli Niskaselta.
 • Lisätietoja tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta erillisessä tiedostossa

 

Research Ethics: Ethics of Online Research and Data Management (2 ECTS) 14.12.2017

 • Department of Music, Art and Culture Studies is organising the course Research Ethics: Ethics of Online Research and Data Management (2 ECTS) for doctoral students in the Faculty of Humanities and Social Sciences.
 • The course includes two lectures on Thursday 14.12.2017 in the room M103 (lectures are streamed and may be watched online live, or recorded until 31.5.2018):
  • 10-11 Marja Kokko (JY): "What should researchers know about ethics and legal compliance of data management during their research project"
  • 11-12 Sari Östman (TuY): "Multidisciplinary online research ethics"
 • Completing the course includes listening the lectures and doing the course assignment. 
 • More information and the enrolment in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=225106

 

Discourse analysis for the humanities and the social sciences: Charting the terrain (2 ECTS) 17.5.2018

 • Centre for Applied Language Studies is organising the course Discourse analysis for the humanities and the social sciences: Charting the terrain (2 ECTS) for doctoral students in the Faculty of Humanities and Social Sciences.
 • The course includes meeting on Thursday 17.5.2018 from 9 to 16 o'clock
 • Completing the course (2 ECTS) includes 
  • a short reading list (will be distributed in advance): read the articles beforehand
  • actively participate in the seminar
  • submit a three-page report in which the briefly outline how DA could be relevant to their own ongoing doctoral research. The deadline for the report is 31.5.2018. 
 • A more extensive assignment can be negotiated for those wishing to take this module for 5 ECTS.
 • More information and the enrolment in Korppi: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=226230

  

Surviving the PhD process while finishing your article-based dissertation (1 ECTS) 4.5.2018

 • Kimmo Svinhufvud (Helsingin yliopisto) pitää englanninkielisen luennon aiheesta Surviving the PhD process while finishing your article-based dissertation pe 4.5. klo 11.15-13.30 (paikka Historica H320). Luento on avoin kaikille tiedekunnan jatko-opiskelijoille.
 • Luento nauhoitetaan ja se on nähtävissä Moniviestimessä toukokuun ajan.
 • Luennon kuuntelemalla ja esitelmän pohjalta kirjallisen tehtävän tekemällä voi saada 1 op koodille HYTJ3001 Tieteellinen kirjoittaminen.
 • Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=227914

 

HYTJ2200 Tiedonhankinta ja -hallinta sekä julkaiseminen 2 op

 • Sisältö: Väitöskirjastartti sekä Avoin julkaiseminen -koulutukset pakollisina suorituksina. Näiden lisäksi valitaan yksi osakurssi Avoimen tiedon keskuksen tohtorikoulutettaville järjestämistä koulutuksista.
 • Tietoa kurssien sisällöistä, ajankohdista ja ilmoittautumisesta löytyy Avoimen tiedon keskuksen koulutuskalenterista
 • Kun vaadittavat koulutukset on suoritettu, tohtorikoulutettavan tulee ilmoittaa asiasta Avoimen tiedon keskuksen informaatikko Marja Kokolle. Hän ilmoittaa hyväksytystä suoritusmerkinnästä edelleen suunnittelija Heli Niskaselle, joka merkitsee suorituksen rekisteriin.
   

URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille, 1 op 

 • Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille -kurssi tarjoaa tietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä. Kurssin tematiikkaa lähestytään sekä yleisen että erityisesti tohtoroituvalle hyödyllisen työelämätietouden näkökulmista.
 • Kurssi koostuu kahdesta moduulista, joista opiskelija valitsee itseään kiinnostavat luennot.
 • Kurssin järjestää Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut.
 • Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=214252

   

Muut keskeiset jatko-opintoihin soveltuvia kursseja ja koulutusta tarjoavat tahot Jyväskylän yliopistossa

IHME (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme)

 • tutkimusmenetelmien koulutusta
 • myös tutkija- ja työelämätaitoja (kirjoittaminen, esiintyminen)
 • ilmoittaudu IHMEen sähköpostilistalle (ohjeet IHMEen sivuilla)

Kirjasto (https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri)

 • mm. väitöskirjastartti-koulutusta väitöskirjaansa aloittaville tohtorikoulutettaville: mm. oman tieteenalan tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet sekä tieteenalojen julkaisukulttuurien vaikutus omaan väitöskirjatyöhön
 • tiedonhaku- ja viittauskoulutusta
 • koulutusta metodioppaista sekä väitöskirjan julkaisemisesta ja yliopiston sarjoista
 • katso myös kirjaston sivut tutkijalle ja opettajalle sekä Kysy tutkijapalveluilta

Kielikeskus (https://kielikeskus.jyu.fi/jatko-opiskelijoille)

 • viestintätaitojen koulusta
 • esim. kirjoittaminen, konferenssiabstraktit, -esitykset ja posterit

IT-palvelut (https://www.jyu.fi/itp/palvelut/)

Henkilöstökoulutus (https://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus)

 • vain työsuhteessa oleville
 • esim. tiedonhankinta, kielet, johtaminen, pedagogisia opintoja, tvt, viestintä
 • mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja (esimiehen luvalla)
 • muuta: henkilöstökoulutuksena yliopistopedagogista koulutusta (seuraa yliopiston tiedotusta). APO-opinnoista eli aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista tietoa kasvatustieteiden tiedekunnan sivuilla (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/apo

Muuta

 • omaa osaamista voi täydentää myös sivuaineiden kautta - esimerkiksi johtamisen opintoja, yrittäjyysopintoja, tilastotieteen opintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja, kieliopintoja... näistä lisätietoa löydät JYn valinnaisten opintojen portaalista. Ota huomioon, että kaikki aineet eivät ole vapaasti opiskeltavissa.