28.09.2018

Jatko-opintojen opetustarjonta

kaide

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetusohjelma

HUOM:

 • yhdessä ohjaajien kanssa laadittu jatko-opintosuunnitelma toimii kursseille ja koulutuksiin osallistumisen ohjenuorana
 • tiedekunnan jatko-opetusohjelmaa täydennetään ja päivitetään ajoittain
 • Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sivuilla kerrotaan usein muiden yksiköiden järjestämistä ajankohtaisista koulutuksista sekä listataan yleisten valmiustaitojen opintoja ja niiden tarjoajia. Huomaa kuitenkin, että kaikista koulutuksista ei aina ilmoiteta tutkijakoulun sivuilla, joten kannattaa seurata aktiivisesti alla listattujen toimijoiden omia sivuja. 

 

Opetustarjonta lukuvuonna 2018-2019:

Infotilaisuus uusille tohtorikoulutettaville ke 22.8.2018 klo 9-16

 • päivän aikana käydään läpi jatko-opintoihin liittyviä ohjeistuksia, käytäntöjä sekä yleensäkin jatko-opintojen suunnittelua. Tilaisuus on tarkoitettu etenkin jatko-opintojensa alussa oleville tohtorikoulutettaville, mutta pidemmälle ehtineet ovat tervetulleita päivittämään tietojaan.
 • HUOM: tilaisuus sisältyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman HYTJ1000 Tohtoriseminaari -suoritukseen. Osallistumalla tilaisuuteen tohtorikoulutettavat saavat suoritetuksi jatko-opintojen käytäntöihin liittyvät osaamistavoitteet tohtoriseminaarista. Jos et pääse tilaisuuteen, kysy tohtoriseminaarisi vetäjältä korvaavaa suoritustapaa.
 • Jos saat valmiiksi tohtorin tutkintosi ennen 31.7.2020 vanhan humanistisen tiedekunnan jatko-opintosuunnitelman mukaisesti ja sinun täytyy suorittaa pakollinen opintojakso HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin 2 op, kysy suorituksen tekemisestä lisätietoja suunnittelija Heli Niskaselta.
 • Lisätietoja tilaisuudesta ja ilmoittautumisesta erillisessä tiedostossa

 

Authors’ Studio 2 op (koodille HYTJ3001 Tieteellinen kirjoittaminen), alkaen 12.9.2018

 • Historian ja etnologian laitos järjestää Authors’ Studio -kurssin, jonka tarkoituksena on johdatella kiinnostuneita jatko-opiskelijoita akateemisen julkaisemisen käytäntöihin. Kurssi painottaa etenkin kansainvälisillä kanavilla tapahtuvaa artikkelien, antologialukujen ja monografioiden julkaisemista. Sen vetäjinä toimivat professorit Jari Ojala (taloushistoria), Laura Stark (etnologia) ja Pertti Ahonen (yleinen historia).
 • Kurssi on avoin kaikille HYTK:n tohtorikoulutettaville. Kurssi koostuu kuudesta luennosta ja niihin liittyvistä kirjoitustehtävistä. Sen suorittamalla tohtorikoulutettavat voivat saada 2 opintopistettä koodille HYTJ3001 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op.
 • Kurssille mahtuu 50 tohtorikoulutettavaa.
 • Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=229963 

 

HYTJ2200 Tiedonhankinta ja -hallinta sekä julkaiseminen 2 op

 • Sisältö: Väitöskirjastartti sekä Avoin julkaiseminen -koulutukset pakollisina suorituksina. Näiden lisäksi valitaan yksi osakurssi Avoimen tiedon keskuksen tohtorikoulutettaville järjestämistä koulutuksista.
 • Tietoa kurssien sisällöistä, ajankohdista ja ilmoittautumisesta löytyy Avoimen tiedon keskuksen koulutuskalenterista
 • Kun vaadittavat koulutukset on suoritettu, tohtorikoulutettavan tulee ilmoittaa asiasta Avoimen tiedon keskuksen informaatikko Marja Kokolle. Hän ilmoittaa hyväksytystä suoritusmerkinnästä edelleen suunnittelija Heli Niskaselle, joka merkitsee suorituksen rekisteriin. 

 

Yliopiston kirjaston koulutuskalenterissa: Open Science -kurssi 1 op

 • Kurssin avulla väitöskirjantekijä tutustuu avoimeen tieteen ja tutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena on, että tutkija muokkaa omaa tutkimustyötään varten (mahd. tieteenalan käytänteitä noudattava) avoimen tiedon käsikirjan.
 • Suosituksena on, että kurssi suoritetaan ensimmäisenä tai toisena vuotena tohtorikoulussa.
 • Kurssi on 1 opintopisteen arvoinen.
 • Lisätiedot: https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri

 

Muut keskeiset jatko-opintoihin soveltuvia kursseja ja koulutusta tarjoavat tahot Jyväskylän yliopistossa

IHME (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/ihme)

 • erityisesti tieteenteorian ja tutkimusmenetelmien koulutusta
 • ilmoittaudu IHMEen sähköpostilistalle (ohjeet IHMEen sivuilla)

Kirjasto (https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri)

 • mm. väitöskirjastartti-koulutusta väitöskirjaansa aloittaville tohtorikoulutettaville: mm. oman tieteenalan tiedonhankinnan ja -hallinnan perusteet sekä tieteenalojen julkaisukulttuurien vaikutus omaan väitöskirjatyöhön
 • tiedonhaku- ja viittauskoulutusta
 • koulutusta metodioppaista sekä väitöskirjan julkaisemisesta ja yliopiston sarjoista
 • katso myös kirjaston sivut tutkijalle ja opettajalle sekä Kysy tutkijapalveluilta

Kielikeskus (https://kielikeskus.jyu.fi/fi/opintotarjonta/tohtori/tohtori)

 • viestintätaitojen koulusta
 • esim. kirjoittaminen, konferenssiabstraktit, -esitykset ja posterit

IT-palvelut (https://www.jyu.fi/itp/palvelut/)

Henkilöstökoulutus (https://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus)

 • vain työsuhteessa oleville
 • esim. tiedonhankinta, kielet, johtaminen, pedagogisia opintoja, tvt, viestintä
 • mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston opintoja (esimiehen luvalla)
 • muuta: henkilöstökoulutuksena yliopistopedagogista koulutusta (seuraa yliopiston tiedotusta). APO-opinnoista eli aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista tietoa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sivuilla (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/apo

Muuta

 • omaa osaamista voi täydentää myös erilaisten valinnaisten opintojen kautta - esimerkiksi johtamisen opintoja, yrittäjyysopintoja, tilastotieteen opintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja, kieliopintoja... näistä lisätietoa löydät JYn valinnaisten opintojen portaalista. Ota huomioon, että kaikki aineet eivät ole vapaasti opiskeltavissa.