Tutkimusetiikka

Marja-Liisa Kinnunen (yliopiston eettisen toimikunnan puheenjohtaja): alustus tiedekunnan eettisessä iltapäivässä 28.3.2008