11.02.2019

Jatkotutkinnot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa jatko-opintoja tavoitteena filosofian tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto. Tavoitetutkinto riippuu opiskelijan pääaineesta ja edeltävistä tutkinnoista.

Jatkotutkinnot, tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnat:

Tutkinto
Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnat
 • Filosofian tohtori (FT)
 • Filosofian lisensiaatti (FL)

Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma

 • etnologia ja antropologia, Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma

 • englannin kieli, journalistiikka, kulttuurienvälinen viestintä (Intercultural Communication), romaaninen filologia, ruotsin kieli, Saksan kieli ja kulttuuri, soveltava kielitiede, suomalainen viittomakieli, suomen kieli, Venäjän kieli ja kulttuuri, viestintä

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma

 • hungarologia (HUOM: tähän opintosuuntaan ei voi enää hakea), kirjallisuus, kirjoittaminen, museologia, musiikkikasvatus, musiikkiterapia, musiikkitiede, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria, taidekasvatus

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma

 • soveltava kielitiede

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma (ei FL)

 • filosofia, kehitysmaatutkimus (development studies), kulttuuripolitiikka, politiikka (valtio-oppi), sosiologia, sosiaalityö, yhteiskuntapolitiikka 
 • HUOM: Yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmaan kuuluvan sosiaalityön jatko-opintoja  
 • Yhteiskuntatieteiden tohtori (YTT)
 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL)

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma

 • filosofia, kehitysmaatutkimus (development studies), kulttuuripolitiikka, politiikka (valtio-oppi), sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka
 • HUOM: Yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmaan kuuluvan sosiaalityön jatko-opintoja  

Tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväistä työtä tehden. Tohtorin tutkinnon neljän vuoden kokonaislaajuus vastaa samaa työmäärää kuin 240 opintopistettä. Tutkinto koostuu väitöskirjasta ja muista jatko-opinnoista. Tohtorin tutkintoon kuuluvan väitöskirjan tulee perustua itsenäiseen tutkimustyöhön ja omata tieteellistä arvoa. Väitöskirja on joko monografia, artikkeliväitöskirja tai niiden yhdistelmä. Sitä puolustetaan julkisessa väitöstilaisuudessa. Lue lisää

Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen on poikkeustapauksissa mahdollista. Se koostuu lisensiaatintutkielmasta ja muista jatko-opinnoista. Mahdollisesti suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon sisältyy tutkimus, jonka tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan ja valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin tutkintoon muita opintoja kuin väitöskirja.