Hakemus tohtorikoulutukseen | Application for admission to doctoral training

Rekisteriseloste | Register description

Haku Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun 1.-31.8.2017. Lisätietoa jatko-opinto-oikeuden myöntämisen kriteereistä, hakemuksesta ja siihen liitettävistä dokumenteista sekä hakuprosessista löytyy Jatko-opinto-oikeuden hakijan oppaasta.

Application for the Doctoral School in the Faculty of Humanities and Social Sciences 1.-31.8.2017. For more information on the criteria for admission to postgraduate studies, application and the relevant documentation: Guide for prospective doctoral students

Henkilötiedot | Personal data
Postiosoite | Postal address Kirjoita tähän osoite, johon haluat vastaanottaa opiskelijavalintaan liittyvää postia | Fill in your postal address. This is the address that the University will use for sending information about the student admission process.
Sukupuoli | Gender   Tietoa käytetään tilastointitarkoituksiin. | Information is used for compilation of statistics.


Lupa sähköiseen asiointiin | Consent for electronic communication Täyttämällä sähköisen hakulomakkeen annat samalla luvan siihen, että opiskelijavalintaan ja mahdolliseen opiskeluoikeuteen liittyvä viestintä hoidetaan pelkästään sähköisesti. | By filling in this electronic form, you give permission that communication regarding the student admission and prospective study right can be carried out only by email.
Koulutustausta | Eligibility
Hakukelpoisuuden antava tutkinto | Qualification Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (maisteri), soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden tohtoriopintoihin. | A relevant master’s degree awarded by a university or a university of applied sciences, or an applicable study programme abroad which in the awarding country gives eligibility for doctoral education.
Missä olet suorittanut viimeisimmän toisen asteen tutkintosi | Where have you completed your most recent upper secondary level degree?   Peruskoulun jälkeinen koulutustaso (esim. lukio/ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). | A general upper secondary education syllabus/matriculation examination or a vocational qualification.


Onko sinulla muita tohtorin- tai maisterintutkinnon suoritusoikeuksia? | Do you have other study rights for doctoral or master’s studies?   Tohtorin- tai maisterintutkinnon suoritusoikeudet muissa yliopistoissa tai Jyväskylän yliopiston tiedekunnissa. | Study rights for doctoral or master’s studies at other universities or at other faculties of the University of Jyväskylä.


Onko sinulla jo tohtorintutkinto? | Do you already have a doctoral degree?   Tohtoritutkinto jostakin muusta yliopistosta tai Jyväskylän yliopiston toisesta tiedekunnasta. | Doctoral degree from some other university or from some other faculty of the University of Jyväskylä.


Hakukohde | Study programme

Valitse tohtoriohjelma, tavoitetutkinto ja opintosuunta, johon aiot hakea. Tohtoriohjelman, tavoitetutkinnon ja opintosuunnan koodin tulee olla sama (esim. HELTO)| Select the doctoral programme, doctoral degree and specialisation option for which you wish to apply. The code of the doctoral programme, doctoral degree and spesialisation must be the same (e.g. HELTO).

Väitöskirjan kieli | Language of the doctoral dissertation  Väitöskirjan muoto | Format of doctoral dissertation  


Aion suorittaa tohtorintutkinnon | I am going to pursue doctoral studies   Vastaa tämänhetkisen suunnitelmasi perusteella. | Answer according to your current plan.


Liitteet | Attachments
Liitä kaikki dokumentit pdf-formaatissa. Liitetiedostojen yhteenlasketun koon tulee olla alle 15 MB. | Please attach all documents in PDF format. The combined size of attached files must be less than 15 MB.