Raportti seurantaryhmän tapaamisesta // Report on the follow-up group meeting

Seurantaryhmän tapaamisista laaditaan aina raportti. Tiedekunta lähettää lomakkeelle täytetyt tiedot tohtorikoulutettavalle ja seurantaryhmän jäsenille. Tohtorikoulutettava ja seurantaryhmä tallentavat raportin.

Each follow-up group meeting is documented.  Faculty will send the information to the doctoral student and the follow-up group. The doctoral student and the follow-up group save the report.