05.09.2018

Ohjaajille, oppiaineen pääedustajille ja laitosten johtajille

monitori

Ohjaajille

Ajankohtaista ohjaajille

  • Väitöskirjaohjaajien check list on julkaistu JYn tutkijakoulun sivuilla
  • Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun sivuilla on myös ohjesivu väitöskirjojen ohjaajille. Huomaa, että kyseiset ohjeet ovat JYn yleisohjeita, joihin tiedekunnan sivuilla voi olla vielä humanistis-yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa koskevia täsmennyksiä tai tarkennuksia.
  • Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta: sivuilla mm. eettiset ohjeet tutkimusta ja opinnäytetöitä varten sekä julkaisueettiset periaatteet
  • Huom: tohtorikoulutettavan pääohjaajan tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. Mikäli tohtorikoulutettavan nykyinen pääohjaaja ei ole työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon, tulee tohtorikoulutettavalle nimetä uusi pääohjaaja. Ota tällöin yhteyttä oppiaineen pääedustajaan.
  • Ohjaatko johonkin JYn toiseen tiedekuntaan tai tohtorikoulutusta antavaan yksikköön tehtävää väitöskirjaa? Tai ohjaako joku toisen JYn tiedekunnan tai tohtorikoulutusta antavan yksikön henkilö humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan tehtävää väitöskirjaa sinun kanssasi? Lue lisää aiheesta Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto.
  • Kirjaston tutkijapalvelut tarjoavat mahdollisuuden pyytää tutkijaseminaariin ilmaisen tiedonhankinnan briiffauksen (2 tuntia), toiveita voi lähettää oman tieteenalan informaatikolle (kirjaston yhteyshenkilöt, Tietopalvelut-kohdat

 

Väitöskirjaohjaajien sähköpostilista

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjaohjaajille on luotu oma sähköpostilista. Ota yhteyttä suunnittelija Heli Niskaseen jos haluat liittyä listalle tai et ole varma, oletko sillä jo.

 

Väitöskirjaohjaajien tapaamiset

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta järjestää syksyisin ja keväisin väitöskirjaohjaajien tapaamisen, joissa käydään läpi ajankohtaisia tohtorikoulutukseen liittyviä teemoja. Tapaamisajankohdista ja niihin ilmoittautumisesta tiedotetaan väitöskirjaohjaajien sähköpostilistan kautta.

Seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä 2018. 

Edelliset ohjaajatapaamiset järjestettiin 29.11.2017 ja 25.4.2017.  

Ohjaamiseen liittyvä koulutus

Ohjaamiseen liittyvää koulutusta ja tukea löytyy esimerkiksi Henkilöstökoulutuksen, IT-palveluiden tai kirjaston tarjonnasta. Yliopistopedagogisista opinnoista (YPP) ja aikuispedagogisista opinnoista (APO) löytyy tietoa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sivuilta. Voit myös ehdottaa monille koulutusta tarjoaville toimijoille uusia koulutusideoita. 

Ohjaajille, oppiaineen pääedustajille ja laitosten johtajille: prosessikuvauksia

 

Ohjeita esitarkastajille ja vastaväittäjille