28.04.2017

Jatko-opintosuoritusten rekisteröinti ja tarkastus

Suoritusten kirjaaminen rekisteriin

A. Jyväskylän yliopistossa järjestetyt jatko-opintotasoiset kurssit tai kurssit, jotka ovat JOPSin linjausten mukaisia ja jotka ohjaaja on hyväksynyt osaksi jatko-opintoja:

 • suoritetaan kurssin vaatimusten mukaisesti
 • opintosuoritus kirjataan kurssi-ilmoituksessa mainitulla koodilla rekisteriin (vastuutaho: kurssin opettaja)

B. Muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suoritetut kurssit, jotka ovat JOPSin linjausten mukaisia ja jotka ohjaaja on hyväksynyt osaksi jatko-opintoja:

 • suoritetaan kurssin vaatimusten mukaisesti
 • todistus kurssista (kopio) tuodaan tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle 
 • suunnittelija Heli Niskanen (tarvittaessa neuvotellen suunnittelija Salla Kujalan kanssa) kirjaa suorituksen opintorekisteriin
 • suunnittelija Heli Niskanen huolehtii tarvittavien dokumenttien arkistoinnista

C. Muut suoritukset, jotka ovat JOPSin linjausten mukaisia ja jotka ohjaaja on hyväksynyt osaksi jatko-opintoja:

 • tohtorikoulutettava laatii kirjallisen selvityksen suorituksesta (ajankohta, tehtävät joita on tehnyt suorituksen osana, arvio suoritukseen käytetystä ajasta sekä muut tarvittavat tiedot) ja lähettää sen sekä mahdolliset muut asiaan liittyvät dokumentit (pää)ohjaajalle
 • (pää)ohjaaja arvioi tohtorikoulutettavan jatko-opintosuunnitelman pohjalta, soveltuuko suoritus osaksi tohtorikoulutettavan jatko-opintoja
 • mikäli suoritus on hyväksyttävissä osaksi jatko-opintoja, (pää)ohjaaja lähettää jatko-opintoasioista vastaavalle suunnittelija Heli Niskaselle 
  • selvityksen suorituksesta ja mahdolliset tähän liittyvät muut dokumentit
  • selkeän tiedon siitä, että suoritus on hyväksyttävissä osaksi jatko-opintoja
  • päivän jolle opintosuoritus kirjataan (suorituspäivä)
  • myönnettävä opintopistemäärä
  • mahdollinen koodi/koodit, jolle suoritus voitaisiin kirjata
 • suunnittelija Heli Niskanen tarkistaa, että ehdotettu suoritus on JOPSin mukainen
  • mikäli suoritus ei ole JOPSin mukainen, mikäli ehdotettu koodi ei vastaa suorituksen sisältöä tai mikäli ehdotetussa suorituksessa on muuta tarkistusta vaativaa, suunnittelija Heli Niskanen ottaa yhteyttä (pää)ohjaajaan ja tarvittaessa myös tohtorikoulutettavaan
 • tarkistuksen jälkeen suunnittelija Heli Niskanen kirjaa suorituksen opintorekisteriin ja huolehtii tarvittavien suoritustietojen arkistoinnista

Jatko-opintojen ”kokoaminen” eli jatkotutkintoon kuuluvien opintojen kokonaistilanteen tarkistaminen

 • aina humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen suunnittelija Heli Niskanen tarkistaa pöytäkirjasta ne tohtorikoulutettavat, joiden väitöskirjan käsikirjoitus on hyväksytty lähteväksi esitarkastukseen
 • suunnittelija Heli Niskanen tarkistaa rekisteristä ko. henkilöiden jatko-opintosuoritusten tilanteen
  • Huom: jos tohtorikoulutettava on tehnyt lisensiaatintutkinnon, hänen ei tarvitse suorittaa muita jatko-opintoja
 • suunnittelija Heli Niskanen lähettää koosteen jatko-opintosuoritusten tilanteesta sekä tohtorikoulutettavalle että hänen pääohjaajalleen ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin. 
 • kun tohtorikoulutettava hakee tutkintoa, tarkistetaan uudelleen, että jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin