01.06.2018

Lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen prosessi

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

 • ennen lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessia jatko-opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona
 • pääohjaaja vastaa Urkundin antaman raportin käsittelystä ja lähettää raportin tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle arkistoitavaksi. Tiedekunta vastaa siitä, että tarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.
 • kun lisensiaatintutkimus on valmis hyväksyttäväksi, oppiaineen pääedustaja tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajista tiedekuntaan.
  • ennen esityksen tekemistä on varmistettava opiskelijarekisteristä, että jatko-opiskelijan pääainetieto on ajantasalla ja että hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi.
  • esityksen tekemiseen käytetään tiedekunnan lomaketta
  • ohjaaja ei voi toimia tutkimuksen tarkastajana
  • esityksessä tulee olla myös tarkastajien yhteystiedot
 • samassa yhteydessä jatko-opiskelija toimittaa tutkimuksen sähköisesti pdf-muodossa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle välitettäväksi tarkastajille. Tutkimukseen tulee liittää yhden sivun pituinen tiivistelmä.

Tiedekunta: päätös ja tiedottaminen

 • esityksen hyväksyy dekaani tai varadekaani
 • tiedekunta tiedottaa päätöksestä tutkimuksen tekijälle, tarkastajille ja pääohjaajalle
 • tarkastajille lähetetään päätöksen ja työn mukana ohjeet tarkastusta ja arviointia varten

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuuden järjestäminen

 • laitos vastaa tarkastukseen liittyvistä kuluista (asiantuntijapalkkio, matkakulut, jne.) ja huolehtii käytännön järjestelyistä yhdessä jatko-opiskelijan kanssa
 • tarkastustilaisuudesta ei tarvitse tehdä esitystä tiedekuntaan, mutta siitä tulee tiedottaa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle
 • tarkastustilaisuuden jälkeen oppiaineen pääedustaja, neuvoteltuaan ensin tarkastajien kanssa, toimittaa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle tutkimuksen arvolausetta koskevan esityksen

Tutkimuksen tekijä: tutkimuksen tallennus ja tutkinnon anominen

 • tutkimuksen tekijä huolehtii siitä, että tutkimus tallennetaan JY:n kirjaston julkaisuarkistoon (JYX, lisätietoja).
 • tutkintoa varten jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettu ja kirjattu rekisteriin
 • jatko-opiskelija toimittaa tiedekuntaan suunnittelija Salla Kujalalle tilaisuuden jälkeen tutkintoanomuksen

Tiedekuntaneuvosto: tutkimuksen hyväksyminen  

 • lisensiaatintutkimuksen hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Kokousten ajankohdat ja aineiston määräajat käyvät ilmi tiedekuntaneuvoston kokousaikataulusta.
 • tutkimuksen hyväksymiseen tarvitaan seuraavat dokumentit:
  • asiantuntijoiden allekirjoittamat lausunnot tai yhteislausunto
  • oppiaineen pääedustajan esitys arvolauseeksi

Tiedekunta: tutkinnon myöntäminen

 • tutkinnon myöntämiseen tarvitaan tutkintoanomus
 • tiedekunnan kansliasta tiedotetaan hyväksymispäätöksestä asianosaisille sekä lähetetään tutkintotodistus jatko-opiskelijalle