14.06.2017

Lisensiaatintutkimuksen hyväksymisen prosessi

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen

 • ennen lisensiaatintutkimuksen tarkastusprosessia jatko-opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona
 • pääohjaaja vastaa Urkundin antaman raportin käsittelystä ja lähettää raportin tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle arkistoitavaksi. Tiedekunta vastaa siitä, että esitarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa ja siitä, että tarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.
 • kun lisensiaatintutkimus on valmis hyväksyttäväksi, oppiaineen pääedustaja tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajista tiedekuntaan.
  • ennen esityksen tekemistä on varmistettava opiskelijarekisteristä, että jatko-opiskelijan pääainetieto on ajantasalla ja että hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi.
  • esityksen tekemiseen käytetään tiedekunnan lomaketta
  • ohjaaja ei voi toimia tutkimuksen tarkastajana
  • esityksessä tulee olla myös tarkastajien yhteystiedot
 • samassa yhteydessä jatko-opiskelija toimittaa tutkimuksen sähköisesti pdf-muodossa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle välitettäväksi tarkastajille. Tutkimukseen tulee liittää yhden sivun pituinen tiivistelmä.

Tiedekunta: päätös ja tiedottaminen

 • esityksen hyväksyy dekaani tai varadekaani
 • tiedekunta tiedottaa päätöksestä tutkimuksen tekijälle, tarkastajille ja pääohjaajalle
 • tarkastajille lähetetään päätöksen ja työn mukana ohjeet tarkastusta ja arviointia varten

Laitos: Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuuden järjestäminen

 • laitos vastaa tarkastukseen liittyvistä kuluista (asiantuntijapalkkio, matkakulut, jne.) ja huolehtii käytännön järjestelyistä yhdessä jatko-opiskelijan kanssa
 • tarkastustilaisuudesta ei tarvitse tehdä esitystä tiedekuntaan, mutta siitä tulee tiedottaa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle
 • tarkastustilaisuuden jälkeen oppiaineen pääedustaja, neuvoteltuaan ensin tarkastajien kanssa, toimittaa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle tutkimuksen arvolausetta koskevan esityksen
 • tiedekunta (suunnittelija Heli Niskanen) toimittaa tarkastajille maksatustietolomakkeen (mikäli esityksessä ei ole mainintaa, että tarkastuspalkkiota ei makseta)

Tutkimuksen tekijä: tutkimuksen tallennus ja tutkinnon anominen

 • tutkimuksen tekijä huolehtii siitä, että tutkimus tallennetaan JY:n kirjaston julkaisuarkistoon (JYX, lisätietoja).
 • tutkintoa varten jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot tulee olla suoritettu ja rekisteriin kirjattu
 • jatko-opiskelija toimittaa tiedekuntaan suunnittelija Salla Kujalalle tilaisuuden jälkeen tutkintoanomuksen

Tiedekuntaneuvosto: tutkimuksen hyväksyminen  

 • lisensiaatintutkimuksen hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Kokousten ajankohdat ja aineiston määräajat käyvät ilmi tiedekuntaneuvoston kokousaikataulusta.
 • tutkimuksen hyväksymiseen tarvitaan seuraavat dokumentit:
  • asiantuntijoiden allekirjoittamat lausunnot tai yhteislausunto
  • oppiaineen pääedustajan esitys arvolauseeksi

Tiedekunta: tutkinnon myöntäminen

 • tutkinnon myöntämiseen tarvitaan tutkintoanomus
 • tiedekunnan kansliasta tiedotetaan hyväksymispäätöksestä asianosaisille sekä lähetetään tutkintotodistus jatko-opiskelijalle