Pääohjaajan lausunto // Statement from the supervisor-in-charge

Mistä seuraavista on vuoden sisällä konkreettista näyttöä // Within the past year, the applicant has given me concrete evidence of the following: