19.09.2018

Plagiaatintunnistus (Urkund)

  • ennen esitarkastusprosessia opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona
  • pääohjaaja vastaa ohjelman (Urkundin) antaman raportin käsittelystä ja lähettää raportin tiedekuntaan arkistoitavaksi
  • tiedekunta (suunnittelija Heli Niskanen) vastaa siitä, että esitarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa.

Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.