01.06.2018

Tiedekunnan tohtorikoulu

neulaset

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu on oppiainerajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on tukea lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen suorittajia tutkimusprosessin vaiheissa. Tiedekunnan tohtorikoulu kuuluu Jyväskylän yliopiston tutkijakouluun. Lue lisää: Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun tehtävänä on

  • hyväksyä jatko-opiskelijat
  • järjestää yhteisiä yleistieteellisiä kursseja, tutkimusmenetelmäkoulutusta sekä urasuunnittelua koskevia kursseja
  • tarjota rahoitusta päätoimiseen tutkimustyöhön (tohtorikoulutettavat) sekä
  • myöntää tutkintoja yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti.

Tiedekunnan tohtorikoulussa koulutus toteutuu käytännössä tohtoriohjelmissa. Tohtorikoulutettava voi hallituksen päätöksen mukaisesti kuulua vain yhteen tohtoriohjelmaan. Tiedekunnan omat tohtoriohjelmat ovat

  • historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma
  • kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma
  • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma
  • soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma sekä
  • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma. Yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmaan kuuluvan sosiaalityön jatko-opintoja.  

 

Tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien hallinto ja johto

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani, professori Jari Ojala, joka samalla kuuluu yliopiston tiedeneuvostoon. Tiedekunnan tutkimusta ja tohtorikoulutusta johtaa ja koordinoi tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmä, jossa on edustus kaikista tiedekunnan laitoksista. Tiedekunnan tutkimuksen johtoryhmä toimii tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmänä.

Laitosten tohtoriohjelmien johtaja on kyseisen laitoksen johtaja, ellei kyseistä tehtävää ole delegoitu eteenpäin.

Kunkin laitoksen johtaja päättää mahdollisesta laitoksen tohtoriohjelman johtoryhmästä.