30.01.2017

Tiedekunnan tohtorikoulu

neulaset

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu on oppiainerajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on tukea lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen suorittajia tutkimusprosessin vaiheissa. Tiedekunnan tohtorikoulu kuuluu Jyväskylän yliopiston tutkijakouluun. Lue lisää: Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun tehtävänä on

  • hyväksyä jatko-opiskelijat
  • järjestää yhteisiä yleistieteellisiä kursseja, tutkimusmenetelmäkoulutusta sekä urasuunnittelua koskevia kursseja
  • tarjota rahoitusta päätoimiseen tutkimustyöhön (tohtorikoulutettavat) sekä
  • myöntää tutkintoja yliopiston johtosäännön, tutkintosäännön ja yliopiston tutkijakoulun periaatteiden mukaisesti.

Tiedekunnan tohtorikoulussa koulutus toteutuu käytännössä tohtoriohjelmissa. Tohtorikoulutettava voi hallituksen päätöksen mukaisesti kuulua vain yhteen tohtoriohjelmaan. Tiedekunnan omat tohtoriohjelmat ovat

  • historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma
  • kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma
  • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma
  • soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma sekä
  • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma. Yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmaan kuuluvan sosiaalityön jatko-opintoja.  

 

Tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien hallinto ja johto

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani Laura Stark, joka samalla kuuluu yliopiston tutkijakoulun johtoryhmään. Tiedekunnan tutkimusta ja tohtorikoulutusta johtaa ja koordinoi tiedekunnan Wolmar Schildt -instituutti, jossa on edustus kaikista tiedekunnan laitoksista. Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä toimii tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmänä.

Laitosten tohtoriohjelmien johtaja on kyseisen laitoksen johtaja, ellei kyseistä tehtävää ole delegoitu eteenpäin.

Kunkin laitoksen johtaja päättää mahdollisesta laitoksen tohtoriohjelman johtoryhmästä.