31.05.2012

Monitieteisen tutkimuksen edistäminen

Wolmar Schildt -instituutti edistää ja kehittää monitieteistä tutkimusta, erityisesti humanistisen tiedekunnan laitosten välistä monitieteisyyttä. Instituutti järjestää tilaisuuksia ja seminaareja, joissa käsitellään kaikkia laitoksia, tutkija-opettajia ja tohtorikoulutettavia yhdistäviä teemoja sekä monitieteisen tutkimuksen mahdollisuuksia. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki tiedekunnan tutkijat ja tohtorikoulutettavat. Tapahtumista tiedotetaan humanistisen tiedekunnan sivuilla.

Aiempia tilaisuuksia on järjestetty mm. seuraavasti:

 

Monitieteisen tutkimuksen edistämiseen tiedekunnassa myönnetään myös tukea. Rahoitus on tarkoitettu eri laitoksia ja tieteenaloja edustavien hankkeiden aloittamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Peruskriteerinä rahoituksen myöntämiselle on hankkeen korkeatasoisuuden lisäksi se, että toiminta tukee ja edistää tiedekunnan ja yliopiston tutkimustyötä. Hankkeelta edellytetään tiedekunnan eri laitosten ja tieteenalojen välisen yhteistyön kehittämistä.  Kulloinkin haettavissa olevasta rahoituksesta tiedotetaan humanistisen tiedekunnan sivuilla.