29.07.2016

Tiedekunnan tutkimustoiminnan tukeminen ja kehittäminen

Wolmar Schildt -instituutti tukee humanistisella alalla tehtävää tieteellistä tutkimusta.

Tutkimusrahoituksen hallinnollinen tuki

Humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen taloustiimi auttaa humanistisen tiedekunnan laitoksia ulkoisen tutkimusrahoituksen taloushallinnon tehtävissä. Palvelukeskus avustaa esimerkiksi hankkeiden valmistelussa ja projektien hallinnoinnissa.

 

Tietoa humanistisessa tiedekunnassa tehtävästä tutkimustyöstä ja meneillään olevista tutkimushankkeista on tiedekunnan tutkimussivulla ja laitosten tutkimussivuilla.