28.04.2017

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op)

HUOM: tämä linjaus koskee vain humanistisen tiedekunnan jatko-opintosuunnitelman mukaan jatko-opintojaan tekeviä!

 

Humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelmaan kuuluvan opintojakson HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op) korvaavien esseesuoritusten ohje

 

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2op) -kokonaisuuden suorittaminen jakaantuu kahteen osioon:

1. Jatko-opintoihin liittyviin käytäntöihin painottuva osio (1 op)

Korvaavan esseesuorituksen ohje: otsikoi esseesi ”Katsaus omaan jatko-opintopolkuun”. Pohdi omaa jatko-opintopolkua ja jatko-opintojen etenemistä. Mitä vaiheita jatko-opintopolullasi on ollut? Milloin työ eteni jouhevasti, milloin kohtasit esteitä tai työtahti hidastui - ja mistä syystä? Miten kehittäisit tohtorikoulutusta oman jatko-opintokokemuksesi perusteella? Kirjoituksen pituus 4-5 sivua.

2. Urapainotteinen osio (1 op) 

Korvaavan esseesuorituksen ohje: otsikoi esseesi ”Tohtoroitumisen jälkeen”. Perehdy Juha Sainion julkaisuun Asiantuntijana työmarkkinoille. Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta sekä Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelmaan. Pohdi omaa ura- ja työllistymissuunnitelmaasi. Mitkä ovat omat työllistymistavoitteesi? Miltä erilaiset urapolkumahdollisuudet näyttävät omalla kohdalla? Miten voisin vielä ennen tohtoroitumistani edistää tavoitteiden mukaista työllistymistä? Hyödynnä tehtävässä lukemaasi. Kirjoituksen pituus 2-3 sivua.

 

Arviointi ja suoritusmerkintä

Molempien tehtävien arviointi on hyväksytty/hylätty.

Tehtävät lähetetään pääohjaajalle, joka ilmoittaa tiedon suorituksen hyväksymisestä tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle, joka kirjaa suorituksen opintorekisteriin.