02.12.2016

YTK / YFI jatko-opintojen koodit

Alla olevia koodeja voi käyttää täytettäessä jatko-opintosuunnitelmaa ottaen huomioon oppiaineen tutkintovaatimukset. Opintosuoritusten rekisteröinti sitä mukaa kun niitä syntyy osoittaa jatko-opintojen edistymisen ja nopeuttaa jatko-tutkinnon saamista ulos opiskelun lopussa. Jatko-opintojen koodien alkuosat ovat seuraavat:

Filosofia= FILJ
Sukupuolentutkimus=SPTJ
Sosiaalityö= STOJ
Sosiologia= SOSJ
Valtio-oppi= VALJ
Yhteiskuntapolitiikka= YKPJ
Kulttuuripolitiikka= KUPJ
Sosiaaligerontologia= SGLJ

Oman oppiaineen alkuosaan liitetään kolmiosainen numerosarja nimikkeineen seuraavasti:

111 jatko-opintoseminaari I, 5 op / doctoral seminar I, 5 ECTS cr
112 jatko-opintoseminaari II, 5 op / doctoral seminar II, 5 ECTS cr
113 jatko-opintoseminaari III, 5 op / doctoral seminar III, 5 ECTS cr
114 jatko-opintoseminaari IV, 5 op / doctoral seminar IV, 5 ECTS cr

201 tutkimuksen aiheeseen liittyvä kirjatentti I / book exam on research topic I
202 tutkimuksen aiheeseen liittyvä kirjatentti II / book exam on research topic II

311 julkaisu I / publication I
312 julkaisu II / publication II
313 julkaisu III / publication III
314 julkaisu IV / publication IV
315 julkaisu V / publication V

401 kongressiesitelmä I / congress presentation I
402 kongressiesitelmä II / congress presentation II
403 kongressiesitelmä III / congress presentation III
404 kongressiesitelmä IV / congress presentation IV
405 kongressiesitelmä V / congress presentation V

501 opetus I / teaching I
502 opetus II / teaching II
503 opetus III / teaching III
504 opetus IV / teaching IV
505 opetus V / teaching V

601 muut I / others I
602 muut II / others II
603 muut III / others III
604 muut IV / others IV
605 muut V / others V

701 muut syventävän tason ja erityisalan opinnot I / other advanced level and special field studies I
702 muut syventävän tason ja erityisalan opinnot II / other advanced level and special field studies II

800 lisensiaattitutkimus / licentiate’s thesis 90 op

900 väitöskirja / doctoral dissertation 200 op