12.10.2018

Tohtoreiden työllistyminen

tuolit

Tohtorikoulutettavan tulee pohtia omia ura- ja työllistymistavoitteitaan jo jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheessa. Omat jatko-opinnot kannattaa suunnitella näiden tavoitteiden mukaisesti. On hyvä pohtia esimerkiksi näitä:

  • miten väitöskirjan aihe kytkeytyy ura- ja työllistymistavoitteisiin vai kytkeytyykö?
  • mitä kursseja, koulutuksia tai muita suoritusvaihtoehtoja kannattaa valita ns. muihin jatko-opintoihin?
  • mistä ja kenelle kannattaa tiedottaa väitöksestä ja valmistuneesta tutkimuksesta tai muista julkaisuista?

Omia työllistymisvalmiuksia, työnhakutaitoja ja verkostoja kannattaa kehittää tohtorikoulutuksen aikana. Ja riippumatta siitä onko työpaikka yliopistossa vai muualla, tohtoritkin tarvitsevat yleisiä työelämätaitoja. Esimerkiksi projektiosaamiseen, johtamiseen, viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat arvokkaita tehtävässä kuin tehtävässä.

Tietoa tohtoreiden työllistymisestä löydät mm. seuraavilta sivuilta:

 

Yliopistollinen tutkijanura

Jyväskylän yliopistossa noudatetaan nelitasoista (neliportaista) tutkijanuraa, jonka tavoitteena on tutkimuksen laadun vahvistaminen ja tutkijanuralla kehittyminen ja eteneminen suunnitellusti. Suunnitelma uralla etenemiselle ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle laaditaan ja sitä seurataan yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa.

Nelitasoinen tutkijanuramalli on laaja kokonaisuus, josta tenure track -malli on yksi osa. Kaikki tutkijanuramalliin eri portaille sijoittuvat tehtävät (työsuhteet) eivät siis ole tenure track -tehtäviä. Opetusministeriö on määritellyt tenure track -tyyppisen järjestelmän olennaiseksi piirteeksi arviointiin perustuvan vakinaistamisen (OPM 13/2006: 31, 42).

Tutkijanuran tasot ovat seuraavat (pääasiallinen lähde: Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015): 

  • Ensimmäinen taso: tohtorikoulutettava
  • Toinen taso: tutkijatohtori
  • Kolmas taso: yliopistotutkija/yliopistonlehtori, apulaisprofessori (tenure track)
  • Neljäs taso: professori

Lue lisää liittyen yliopistolliseen tutkijanuraan Jyväskylän yliopistossa: