02.12.2016

Wolmar Schildt -instituutti

kirja

 

Wolmar Schildt -instituutti (instituutin johtoryhmä) johtaa ja koordinoi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua. Instituutin johtoryhmässä on edustus jokaiselta tiedekunnan laitokselta. Lue lisää instituutista sekä johtoryhmästä.

Instituutin johtoryhmä toimii myös tiedekunnan tohtorikoulutusta seuraavana ryhmänä, jolloin sen tehtävänä on

 • suunnitella ja järjestää tiedekunnan tohtorikoulutusta siten, että valmistuminen neljän vuoden tavoiteajassa on mahdollista
 • seurata ja arvioida jatko-opiskelijoiden etenemistä opinnoissaan
 • selvittää ohjaussuhteen ja jatko-opintojen etenemisen mahdollisia vakavia ongelmatilanteita
 • tiedottaa tohtoriopintojen edistymisessä tai niiden rahoituksessa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaavalle

Tohtorikoulutusta seuraavana ryhmänä johtoryhmä

 • analysoi tohtoriopiskelijaksi ilmoittautumiseen sekä tohtoriksi valmistuneisiin liittyviä seikkoja ja pohtii niihin liittyviä mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Johtoryhmän käsittelemiä vuosittaisia aineistoja ovat mm.
  • myönnetyt jatko-opinto-oikeudet
  • syksyn Korppi-ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt
  • ohjauskyselyt
  • yliopiston tutkijakoululle keväisin raportoitavat tiedot
 • kokoontuu tarvittaessa selvittämään yksittäisten ohjaussuhteiden ongelmatilanteita, joihin on mahdollista kutsua paikalle myös ao. ohjaussuhteeseen liittyvät relevantit henkilöt
 • järjestää lisäksi säännöllisesti tohtorikoulutukseen ja -ohjaukseen liittyviä koulutustilaisuuksia kaikille tiedekunnan jatko-opintojen ohjaajille (ml. hankalat asiat ja niiden selvittäminen)