Sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti

Jyväskylän yliopistossa tarkastellaan sukupuolta monenlaisista näkökulmista ja eri tieteenaloilla. Sukupuolentutkijoiden verkosto Kantti kokoaa yhteen tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteet kytkeytyvät kysymyksiin sukupuolesta historiallisena, kulttuurisena ja laajasti yhteiskunnallisesti ymmärrettynä ilmiönä. Verkoston tavoitteena on edistää eri tieteenalojen välistä keskustelua ja nostaa esille sukupuolen merkitys eri oppiaineissa. Sukupuoli ymmärretään verkostossa kriittisenä näkökulmana, jonka avulla tuotetaan ja lisätään tietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä. Tutkimuskohteet kattavat laajasti kulttuurisia ja yhteiskunnallisia aiheita. Sukupuoli ymmärretään verkostossa niin rakenteena, kategoriana, identiteettinä, käsitteenä, kerrontana, representaationa, prosessina kuin tekona. Sukupuoli nähdään usein myös kietoutuneena muihin eroihin.

  • Verkoston toimintaa koordinoi humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, mutta mukaan toimintaan ovat tervetulleita tutkijat kaikista tiedekunnista ja oppiaineista. Voit liittyä mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kantti-verkosto[a]jyu.fi.
  • Kantti-verkoston ASIANTUNTIJAT (ajantasaiset yhteystiedot löytyvät parhaiten yliopiston henkilöhaulla)
  • Kantti-verkoston Facebook
  • Verkoston tutkijoiden tutkimusaiheet ovat moninaiset ja ne limittyvät keskenään. Tutkimusta tehdään muun muassa näiden alla olevien teemojen alla. Asiasanojen avulla voit etsiä aihetta tutkivat asiantuntijat. Klikkaa asiasanaa ja pääset näkemään listauksen tutkijoista.