15.12.2016

Elmgren Heidi, YTM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: filosofia, yhteiskunta, koulutus, feminismin tutkimus.
Elmgren Heidi, YTM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Filosofia

Teen filosofian alaan kuuluvaa väitöskirjaa meritokratian toimintaperiaatteista ja meriitteihin perustuvasta ulossulkemisesta. Muita kiinnostuksenkohteitani ovat sukupuolittuneet käytännöt, sukupuolittuneisuus filosofiassa sekä laajemmin (mannermainen) yhteiskuntafilosofia.