10.03.2017

Frigren Pirita, FT

Tutkimuksen asiasanat: historia, perhe, työ, liikkuvuus ja muuttoliike.
Frigren Pirita, FT
Oppiaine:
Suomen historia

Olen tutkinut 1800-luvun suomalaisia satamakaupunkeja ja merimiesten työn vaikutuksia perhe-elämään ja naisten toimijuuteen. Tutkimusteemojani ovat myös työperäisen siirtolaisuuden ja naisten työn historia.