17.01.2017

Halonen Mia, FT, dosentti, yliopistotutkija

Tutkimuksen asiasanat: kielenkäyttö, ruumiillisuus, etnisyys, yhteiskunta, affektit.
Halonen Mia, FT, dosentti, yliopistotutkija
Oppiaine:
Kielentutkimus

Olen tutkinut tyttöjen, erityisesti nk. pissistyttöjen, kielenkäyttöön – niin kuviteltuun kuin todelliseen – liittyvää asemointia suhteessa muihin, itseen, ruumiiseen ja seksuaalisuuteen.