30.12.2016

Harjunen Hannele, YTT, yliopistonlehtori

Tutkimuksen asiasanat: ruumis, ruumisnormit, kriittinen lihavuustutkimus, uusliberaali kulttuuri, intersektionaalisuus, luokka.
Harjunen Hannele, YTT, yliopistonlehtori
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus

Tutkin ruumiiseen kohdistuvaa sukupuolittavaa ja eri tavoin normittavaa valtaa. Olen tutkinut esimerkiksi lihavuutta sukupuolitettuna ja yhteiskunnallisena kysymyksenä ja uusliberaalin ajattelun ja käytäntöjen vaikutusta käsitykseemme terveydestä ja hyväksyttävästä ruumiillisuudesta.