17.01.2017

Husso Marita, YTT, dosentti, yliopistonlehtori

Tutkimuksen asiasanat: väkivalta, hoiva, ruumiillisuus, hyvinvointityö.
Husso Marita, YTT, dosentti, yliopistonlehtori
Oppiaine:
Yhteiskuntapolitiikka

Olen tutkinut väkivallan ilmenemismuotoja arjessa, väkivaltaan liittyviä kulttuurisia käsityksiä sekä väkivallan sivuuttamista ja sen kohtaamisen mahdollisuuksia sukupuolistuneissa käytännöissä, organisaatioissa  ja yhteiskuntateoriassa. Muita keskeisiä kiinnostuksen kohteitani ovat ruumiillisuuden,  hoivatyön ja hyvinvointityön tutkimus.