27.12.2016

Hytönen Kirsi-Maria, FT

Tutkimuksen asiasanat: historia, perhe, työ.
Hytönen Kirsi-Maria, FT
Oppiaine:
Etnologia

Olen tutkinut talvi- ja jatkosotien ja rauhaan palaamisen sukupuolihistoriaa, naisten työn historiaa ja muistitietoa. Toinen tärkeä tutkimuskenttäni on suomalaisen lastensuojelun historia.