20.12.2016

Jäntti Saara, FT, tutkijatohtori

Tutkimuksen asiasanat: terveys, tila, taide ja kulttuuri, yhteiskunta, intersektionaalisuus.
Jäntti Saara, FT, tutkijatohtori
Oppiaine:
Soveltava kielentutkimus

Olen kiinnostunut tilan, kielen, kerronnan ja mielenterveyden sukupuolittumisesta. Olen tutkinut mm. kodin merkityksiä naisten omaelämäkerrallisissa teksteissä sekä kotiblogeja. Parhaillaan tutkin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita etnografian ja soveltavan teatterin keinoin sekä mielisairaalamuistoja.