17.01.2017

Julkunen Lauri, FM, tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: historia, kasvatus, maskuliinisuus, pojat.
Julkunen Lauri, FM, tohtorikoulutettava
Oppiaine:
Suomen historia

Tekeillä olevassa väitöskirjassani tarkastelen poikaikää Karilaan veljesten elämässä, tuotannossa ja toiminnassa 1900-1970. Tavoitteenani on valottaa poikakirjallisuuden ja poikatyön sukupuolihistoriallisia kytköksiä henkilölähtöisen tarkastelun kautta sekä tuoda esiin poikaiän normittamisen muutoksia 1900-luvulla. Lisäksi olen tutkinut "poikakysymyksen" määrittelyä 1920-luvun Suomessa.