21.12.2016

Juntti Eira, Ph.D, tuntiopettaja

Tutkimuksen asiasanat: historia, intersektionaalisuus, maskuliinisuus, nationalismi, politiikka, rasismi ja rodullistaminen.
Juntti Eira, Ph.D, tuntiopettaja
Oppiaine:
Sukupuolentutkimus

Olen tutkinut suomalaista nationalismia ja sukupuolta 1800-luvulla, aineistona suomenkieliset sanomalehdet (1830-1860), sekä maskuliinisuuden representaatioita Suomessa 1800-luvun lopussa. Lisäksi kiinnostuksen kohteitani ovat rotu ja etnisyys, luokka, ja sukupuoli, ja näiden yhteen kietoutuminen, tarkasteltuna intersektionaalisuuden läpi.