15.03.2017

Kauppinen Elina, FM, Tohtorikoulutettava

Tutkimuksen asiasanat: historia, kieli ja kielenkäyttö, politiikka ja valta.
Oppiaine:
yleinen historia
Huone:
H 110

Tutkin väitöskirjassani 1700-luvun länsieurooppalaisia poliittisia kulttuureita, monarkiaa diskursiivisena prosessina ja kuninkaallisten rakastajattarien merkitystä keskusteluissa monarkian legitimiteetistä. Tutkimukseni valottaa poliittisen vallan, sukupuolen ja julkisuuden suhdetta, ja paljastaa niitä prosesseja joilla valtaa tuotettiin ja purettiin muodollisten instituutioiden sisällä ja ulkopuolella. Kiinnostukseni kohteina ovat poliittinen kieli ja kielenkäyttö, julkinen keskustelu, poliittiset skandaalit, sukupuolen poliittiset merkitykset ja valta.