15.05.2017

Koistinen Aino-Kaisa, FT

Tutkimuksen asiasanat: affekti, media, posthumanismi, taide ja kulttuuri.
Koistinen Aino-Kaisa, FT
Oppiaine:
Kirjallisuus/nykykulttuurin tutkimus

Olen tutkinut muun muassa sukupuolen ja ihmisyyden representaatioita tieteisfiktiossa, väkivaltaisten mediatekstien affektiivisuutta, hoivarobottien fiktionaalisia kuvitelmia sekä elokuvien vastaanottoa. Yksi tärkeä teoreettinen kiinnostuksen kohteeni on feministinen posthumanismi.