27.12.2016

Koskinen-Koivisto Eerika, FT

Tutkimuksen asiasanat: historia, työ.
Oppiaine:
Etnologia

Olen tutkinut tehdastyöläisnaisen elämänkerrontaa ja työläisperheiden arkea 1950-luvulla. Nykyinen tutkimukseni käsittelee kohtaamisia Lapin toiseen maailmansotaan liittyvän synkän kulttuuriperinnön kanssa.